literatura catalana . infants     inici
Brossa, Joan

 


Estel

1. Busqueu per grups a classe diversos logotips de marques de productes de consum fàcilment identificables. Procureu que siguin sense cap paraula i que la simple imatge ja ens remeti a la marca d'un producte. Feu un mural a classe amb les icones de marques que heu trobat i mireu de trobar-hi una relació amb un objecte conegut com en el cas del poema visual. 

2. Discutiu a classe com es produeix aquest fenomen d'identificació tan directe de les icones i imatges amb una marca de consum. Penseu quina utilitat pot tenir aquest fenomen per a publicistes i industrials. 

3. Dibuixa el teu logotip i ensenya'l als companys de classe.

poema Estel, Brossa, Joan

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA