literatura catalana . joves i adults     inici
Moll, Sònia

 


Furt

1.  Coneixes el significat del mot “furt”? Si és que sí, fes-ne una definició amb les teves pròpies paraules. Si el desconeixes, cerca’n el significat al diccionari i anota’l. A continuació relaciona el títol del poema amb el seu contingut i explica quin és el furt que s’hi produeix.

2.  Com creus que és l’estat anímic del jo poètic? Explica’l i cerca mots o versos del text que reforcin la teva hipòtesi.

3.  T’has sentit mai com el jo poètic del poema? Treballa en grups de tres a cinc persones i comenta amb els companys experiències personals amb sentiments semblants als del text. Trieu (de forma democràtica) quina és l’experiència que més us ha cridat l’atenció i compartiu-la amb la resta de companys de classe.

4.  Cerca cinc adjectius que puguin descriure com se sent el protagonista del poema.

5.  En els dos últims versos apareixen els mots “llum” i “somriure” amb un clar sentit metafòric. Quin és aquest sentit? Quina lectura filosòfica en pots treure? Pots treballar novament en petit grup, fent ús del diàleg per arribar a un acord entre tots els membres i explicar, finalment, a la resta de companys d’aula a quina conclusió heu arribat.

6.  Crea un poema de ritme i extensió semblant a l’original que comenci amb el següent vers: “Plouen flors...”. Envia’ns-el, després, a viulapoesia@viulapoesia.com.

7.  Copia de nou el poema i elimina’n els noms “vidres”, “ànima”, “ombres”, “llum” i “somriure”. Deixa un espai en blanc en el lloc d’aquests noms. Escriu dos substantius en un petit tros de paper. La tria d’aquests dos noms ha de ser ràpida i espontània. Uneix-te amb quatre companys més (pots seguir treballant amb els companys de l’activitat 3). Doblegueu els paperets amb els noms que heu escrit per tal que no es puguin llegir i poseu-los tots junts sobre la taula. Per ordre, seguint les agulles del rellotge, agafeu un dels paperets i substituïu el nom “vidres” del poema pel primer nom triat. Repetiu l’operació fins substituir l’últim nom, “somriure”. Llegiu ara el poema i mireu quin nou significat ha adquirit. Comparteix aquest nou text líric amb la resta de companys de classe. Per fer-ho trieu un company del grup i ajudeu-lo perquè el llegeixi adequadament.

poema Furt, Moll, Sònia

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA