literatura catalana . joves i adults     inici
Martí i Pol, Miquel

 


Petita faula de mi mateix

1.  Creus, com diu el títol, que el poema és una faula? Per què? Busca quines són les característiques de la faula.

 

2.  Quin sentit tenen els tres darrers versos de la 1a i 2a estrofa i els cinc darrers de la tercera?

 

3.  Estàs d'acord amb el judici que fa el poeta sobre la gent?

 

4.  Substitueix els espais buits per mots que s'adiguin amb allò que fas tu.

 

1

Jo, per exemple, em llevo

cada dia a les .......

...........i m'..............

lentament perquè em vagui

de ............., una a una,

les paraules i ......................

 

les mans. Són ........ els dies,

.............. les hores lentes,

i ara la gent creix massa

de pressa i tothom perd

el temps en ximpleries.

                 2

 

Jo, per exemple, esmorzo

................... i em rento

.................... la boca,

i tot té un aire ...........

mentre em vesteixo, i penso

que el món és una cambra

............, amb ......................

per tota companyia.

Però la gent creix massa

de pressa i tothom perd

el temps en ximpleries.

                  3

Jo, per exemple, dintre

de poc ja farà ............

............ anys que treballo

.......... hores cada dia,

i he viscut sempre ...........

i he .................., i estimo

les ............. i el ...........

i encara  em vaga als vespres

tot sol al fons de casa

............... algun poema.

Però la gent creix massa

de pressa- ja ho he dit-

i llegeix poc i pensa

molt menys i tothom perd

el temps en ximpleries

 

 

5.  Substitueix els tres darrers versos de les dues primeres estrofes i els cinc darrers de la 3a estrofa per versos teus de to moralitzador o reflexiu que ajudin a fer més entenedor el teu poema.

 

Propostes per a nivells inicials:

 

1. Fes una llista de les activitats quotidianes que surten al text, en l’ordre en què es fan habitualment: em llevo, m’afaito, ..............

Després afegeix-hi les que hi falten per completar tot el que s’acostuma a fer cada matí, per exemple: em pentino...

 

2. Fes una fitxa sobre la persona que ha escrit el poema amb les informacions que trobaràs de l’autor i les que pots extreure d’aquest poema:

 

nom (el de l’autor)

edat (calcula-la pensant que podia haver començat a treballar al 18 anys)

lloc de residència (busca a quin poble pot fer referència el text)

nombre de fills

professió

 

3. Fes una fitxa d’una altra persona molt diferent (per exemple un esportista, un cantant, un  adolescent) i fes un poema o un text en prosa semblant al de Martí i Pol, amb dues estrofes explicant les accions quotidianes i una última amb la informació més general que hauràs posat a la fitxa.

poema Petita faula de mi mateix, Martí i Pol, Miquel

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA