literatura catalana . joves i adults     inici
Roig, Josep Ramon

 


Jo

1. Visiona unes quantes vegades la filmació del poeta recitant el seu poema.

2. Quantes paraules conté el poema en total? Creus que sempre tenen el mateix significat? Si creus que de vegades canvia o s'introdueixen matisos o complements de significat, a què és degut? Dibuixa una línia de temps equivalent a la durada del poema i vés marcant els moments en què apareixen nous mots, sons o sintagmes. Després observa-ho i pensa quin sentit o funció tenen.

3. Quina visió del Jo ens dóna el poeta? Quina importància té que el poema sigui recitat i no escrit?

4. Escolta l’enregistrament on l’autor parla del minimalisme de la seva poesia, en el sentit que, partint d’uns elements mínims, de la repetició, del joc amb el so i amb l’entonació, aconsegueix una amplificació del poema. Quin és aquest element mínim en el poema “jo”? Quins significats hi afegeixen la repetició i l’entonació?

5. Et sembla, com diu l’autor, que és un poema molt treballat, molt ben estructurat?

6. Intenta escriure el poema, tot introduint els signes convenients per tal que no perdi matisos. Amb l'ajuda del mestre de música i en petit grup, intenteu crear una partitura que jugui amb els conjunts fònics del poema.

7. En parelles, creeu un poema pensat només per a ser recitat, on els elements de dicció i entonació siguin essencials i on s'expressi dubte, disconformitat, sorpresa, negació, entusiasme, etc.. Penseu en uns pocs mots o sintagmes sobre un tema i en tres o quatre sons. Feu-los aparèixer d'una forma similar a la que proposa el poeta. Després, reciteu-lo davant dels companys i ells que hi posin un títol...

8. Proveu d'interpretar el poema "Jo" amb una flauta d'èmbol. Quin és el moviment? Ara experimenteu què passa quan feu anar l'èmbol just a l'inrevés: quina sensació us produeix? Repetiu ara la proposta núm. 7 amb la flauta d'èmbol. 

Propostes per a nivells inicials

1. Mira el vídeo i tria quines d’aquestes impressions o sentiments t’evoca:

ràbia, sorpresa, inquietud, culpabilitat, vergonya, indignació, menyspreu, indiferència.

   N’hi afegiries algun més?

2. Tria un dels mots que no has encerclat i recita el poema amb  l’entonació adequada per transmetre aquesta nova impressió o sentiment.

poema Jo, Roig, Josep Ramon

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA