literatura catalana . joves i adults     inici
Miquel Abellà, Dolors

 


Vers del no dir re

1. El poema té una estructura molt clara i precisa. Esmenta  l’estrofa i la rima que fa servir la poeta.

2. En cada estrofa hi ha un element que es relaciona amb la següent. Assenyala’ls. Serveixen per a donar-li un ritme especial al poema?

3. De vegades, la poeta “juga” amb els mots en algunes estrofes. En podries indicar uns quants exemples? Apunta aquelles paraules a les quals l’autora assigna més d’un significat. N’has trobat alguna que, fins i tot, no en té? Com ho justificaries? Quin efecte pretén aconseguir?  

4. És aquest un poema seriós, amorós, irònic, quotidià, humorístic…? Raona la teva resposta. Apunta la teva opinió en un full. Després, reuneix-te amb els companys i contrasteu les opinions anotades.

5. Relaciona el títol del poema amb els dos darrers versos. Quina intenció creus que té l’autora? Contrasta la teva opinió amb la que expressa Dolors Miquel a “el poeta diu”.  

6. “Ben bé no sé pas què he dit”, confessa l’autora en els últims versos. Busca informació sobre els trobadors, sobre Guillem d’Aquitània i sobre el tema del “no dir res” i relaciona-la amb aquest poema. Hi ha al darrera un mateix propòsit? 

7. Escolta com diu la poeta aquest text. Et sembla que recita o que canta? Fixa’t en les entonacions i el ritme. Després, intenta llegir-lo tu.

poema Vers del no dir re, Miquel Abellà, Dolors

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA