literatura catalana . joves i adults     inici
Noy, Martí

 


El vent...

1. El poema que has llegit gira entorn del vent. Quines sensacions et provoca a tu? I a l'autor? Consideres que són positives o negatives? Justifica la teva resposta i compara-la amb la dels teus companys.

2. Llegeix el poema atentament i digues quin recurs fa servir l'autor per provocar la sensació del vent amb la fonètica de les paraules.

3. Quin és el prefix més utilitzat per l'autor? Quin és el seu significat? Fes una llista amb més paraules que el continguin que no apareguin al poema. Després explica-les oralment als teus companys i comproveu qui n'ha escrit més.

4. Busca en el diccionari el significat dels verbs següents: esbandir, esberlar, esboirar, esborrar, esbrancar, esbrossar i esbullar.

5. Escriu altres accions que creguis que el vent pot produir.

6. Busca dues imatges diferents on la presència del vent sigui visible. Explica per què les has triat.

7. Busca una notícia en algun diari on els efectes del vent en siguin els protagonistes. Comparteix-la amb la resta de la classe.

8. Saps què és la Rosa dels Vents? Busca informació dels diferents vents i col·loca els seus noms en la imatge que trobaràs a sota.

9. Ara que ja saps els noms dels vents, digues quin lloc de Catalunya és conegut per la tramuntana. Hi has estat mai? T'agradaria anar-hi? Digues el nom d'alguns artistes que hi han viscut? Creus que el vent pot haver tingut influència en la seva obra?

10. Quin tipus de vent diries que és el que apareix en el poema?

11. El vent també ha servit de motiu de refranys i frases fetes. Digues el significat d'aquestes:

- Amb bon vent, tothom és bon mariner.
- Anar contra vent i marea.
- Anar vent en popa.
- Bon vent i barca nova!
- Qui sembra vents cull tempestats.

12. Escolta les dues cançons següents: “Al vent” de Raimon i “Escolta-ho en el vent” de Gerard Quintana. Digues quin significat donen en cada cas al vent i compara'l amb el del poema. Amb quin et sents més identificat? I els teus companys? 

 

ROSA DELS VENTS

imatge poema

poema El vent..., Noy, Martí

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA