literatura catalana . joves i adults     inici
Manent, Marià

 


A la meva filla Maria quan tenia un any, en temps de guerra

1.  Quines dues realitats es comparen i contrasten en el poema? Subratlla les que es refereixen a cadascuna.

 

2.  Per quins sentits es perceben cadascuna?

 

       interior                                        exterior     

Vista (se'ns acosten...)

 

 

Oïda (quin so pregon...)

Olfacte (olor de la pobra minestra)

 

Gust (nodrint-ne)

 

 

3.  Observa les repeticions del text de Marià Manent. Quina relació tenen amb les dues realitats comparades?

 

4.  Intenta, ara, fer un poema  que evoqui un ambient familiar i el contraposi amb una escena exterior.  Imagina't una escena en una estança d'una  casa. Fes una llista de les paraules  que et vinguin al cap mentre imagines aquesta escena (haurien de referir-se tant a les persones, com  als objectes). Busca, després, sinònims de cadascuna d’aquestes paraules.  Fes el mateix amb  l'escena exterior. Després  podràs muntar  el poema amb  algunes de les paraules de la llista. Per ajudar-te a construir-lo, pots fer una estrofa que comenci amb una expressió referida a l'interior, per exemple aquí, dins l’estança, etc.   i una altra estrofa que comenci amb una expressió referida a l'exterior, per exemple: lluny, a fora, etc. Per a la resta, pots fer frases o bé recórrer a la simple enumeració de paraules. D'entre els sinònims que has buscat, tria aquell que s'hi adigui més per la sonoritat, el ritme, les connotacions, etc.   < o:p>

poema A la meva filla Maria quan tenia un any, en temps de guerra , Manent, Marià

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA