literatura catalana . joves i adults     inici
Raspall, Joana

 


A banda i banda...

1. Aquest poema és una tanka, forma originària del haikú japonès. Compara’l amb un haikú de la mateixa autora, Les Margarides, dins de l’itinerari “Joc”. Quines són les diferències i les analogies en el nombre de versos i síl·labes, en la situació representada i en el missatge?

2. Normalment en una tanka sempre hi ha una imatge que relaciona els dos primers versos amb els dos últims? Quina és aquí la imatge?

3. Saps què es una al·literació? Busca-la al diccionari i comprova la seva presència en el poema. Quin sentit creus que té en el context del versos on es troba? Pots ajudar-te mirant el vídeo relacionat amb aquest poema i prestant atenció a com l'autora pronuncia les paraules.     

4. Qui podria ser l’interlocutor del jo líric? Quins sentiments creus que expressen aquests versos? I quin sentit té el paral·lelisme final? Ajuda’t fent una llista amb els pronoms, els verbs i els adverbis que fan referència a una banda i a l’altra. Com explicaries el pas del “tu” al “jo” en els dos darrers versos?  

5. La imatge del riu és segurament poètica, però també és veritat que un riu, o almenys la seva proximitat, ha format part de la vivència de l'autora. Llegeix la biografia de Joana Raspall i la seva poètica a Com si fos borda de l’itinerari “Compromís social” i reflexiona sobre el concepte d’orígens i el sentit de la  terra. Treballeu-ho en grups i després contrasteu les vostres opinions.

6. Substitueix els dos últims versos del poema per altres dos creats segons la teva inspiració a partir de la sensació que et suscitin les imatges del tres primers. Pots enviar el teu poema a viulapoesia@viulapoesia.com.

Propostes per a nivells inicials 

1. Fes una versió d’aquest poema que parli de dues persones que  viuen a banda i banda d’un carrer. En lloc de l’aigua, pots parlar dels cotxes que circulen.

 

poema A banda i banda..., Raspall, Joana

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA