literatura catalana . joves i adults     inici
Vidal Sastre, Andreu

 


Cal, potser, tornar a dividir...

1.  Abans de llegir tot el poema, llegeix-ne només el primer vers (que és també el títol) i inventa un possible segon vers que acabi amb el mot “celeste”. Després llegeix el text complet i comenta si el teu vers s’hi adiu o no. Digues per què.

 

2.  En el text hi ha referències al retorn a un passat (verbs i adverbis de temps). Indica quins són. Després, ajudant-te de la citació de Josep Carner que encapçala  el poema, pensa si el passat que ens evoca l’autor és més feliç que el seu present o bé ho és menys. Dedueix d’aquesta reflexió el tema del poema.

 

3.  El poema evoca dos tipus d’elements: d’una banda els referits a la natura i d’una altra els referits a la quotidianitat humana i a elements artificials. Digues quins versos pertanyen a un aspecte i quins a l’altre. Aquests dos plans, es complementen perquè tenen les mateixes connotacions o bé s’oposen i contrasten?

 

4.  Podries dir a quina o a quines estacions de l’any fan referència els versos de Vidal Sastre? Quines expressions t’ho fan pensar? Quin sentit aporten al poema aquestes referències temporals?

 

5.  El poema és constituït per un seguit d’imatges fàcilment imaginables com una fotografia: el cel dividit en colors, el tresor de cristalls, les neules al casalot sant, els olis estivals, el fet de prendre el sol mirant una revista.  Mira de convertir-lo en un quadre fet amb la tècnica del collage. Pots utilitzar, per exemple, retalls  de revistes. També tens una eina per fer collages virtuals en aquest enllaç.

poema Cal, potser, tornar a dividir..., Vidal Sastre, Andreu

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA