literatura catalana . joves i adults     inici
Vidal Bonafont, Amadeu

 


Les mans de la perruquera

1. Com definiries aquest tipus de poema? (d’amor, de fantasieig, etc.) Com justifiques la presència d’un poema d’aquest tipus en un apartat dedicat a la quotidianitat?

2. El poema és com una narració de gestos i sentiments que s’acumulen creant un efecte de suspens al penúltim vers. Com conclou? Quin sentit dónes a l’últim vers?

3. Creus que la posició de les paraules “tendresa” i “falsa” les fa rellevants? Per quin motiu? A què fan referència els dos mots? Subratlla amb colors diferents altres imatges i paraules que es relacionin amb els dos conceptes expressats.

4. El poeta, tot i que utilitza un llenguatge senzill i clar, aconsegueix un efecte suggerent i transmet alhora la sensualitat de les emocions experimentades. Sabries localitzar les paraules (adjectius, verbs, substantius) que comporten una càrrega sensual? Quines són les que més destaquen?

5. Escolta “El poeta diu” i compara aquest poema amb “WC” del mateix autor. Creus  que hi ha conceptes de “Les mans de la perruquera” que es puguin aplicar al contingut de “WC”? Pots localitzar-ne els versos? 

6. Has experimentat mai, encara que en situacions diferents, emocions semblants que oscil·len  entre la il·lusió i la realitat?  Creus que és dolent il·lusionar-se per situacions que no tenen futur o això ajuda a mantenir la capacitat d’esperança, com diu l’autor a “WC” ? Tria una opció i escriu un text en prosa on  argumentis la teva posició. Després compareu i contrasteu els vostres escrits.

Propostes per a nivells inicials

1. Recull a la graella els mots que

 

 es refereixen a les parts del cos

 

 es refereixen a objectes o mobles de la perruqueria 

 

 es refereixen a sentiments o impressions 

 

 es refereixen a accions que es fan a la perruqueria 

 

 

2. Feu, entre tots, una versió “les mans de la pastissera”. Busqueu primer el vocabulari referit a aquest ofici.

poema Les mans de la perruquera, Vidal Bonafont, Amadeu

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA