literatura catalana . joves i adults     inici
Sunyol, Víctor

 


Tapís IV

1. El Tapís de la Creació és una obra mestra de l’art romànic català. Mira’t bé la imatge que tens a sota (*). Què hi ha al centre del tapís? Per què a la primera estrofa del poema s’esmenta “la llum” i es diu “(centre / ull)”?. Investiga sobre la llum en el Gènesi i també sobre la simbologia de l’ull. Pots extreure informació sobre aquest primer llibre de la Bíblia aquí, o llegir els primers versets a aquest altre web

2. Descriviu el que hi ha tant al medalló central del Tapís de la Creació com a les escenes que l’envolten i que són fora del primer cercle. Distribuïu-vos el tapís per grups. Primer, apunteu tot el que hi veieu i després completeu la informació amb la cerca a webs com 12 i 3. Resumiu el que considereu més important i, a continuació, exposeu als altres (amb ajuda de la il·lustració que correspon al fragment que us ha tocat de descriure) les vostres conclusions.

3. Envoltant el Pantocràtor hi ha una inscripció en llatí: Dixit quoque Deus fiat lux et facta est lux (Gènesi I, 3) que, en català significa:"I Déu digué: Que es faci la llum! I la llum es féu”. Relacioneu el seu significat amb el contingut del tapís. Contrasteu aquest significat (Déu féu la llum) amb el que diu la veu poètica al poema: “l’és”. Quina diferència hi veieu?

4. Quantes vegades surt el verb o el substantiu “ésser” / “ser” al poema? I el verb “estar”? Coneixes la diferència entre els dos verbs? Si no, consulta les entrades corresponents al diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) i fes-te un esquema dels principals usos d’ambdós verbs. A partir d’això, aventura una interpretació del poema i posa-la en comú amb els teus companys. A quines conclusions arribeu?

5. A la segona estrofa hi ha uns versos que diuen “mostrant / (revelar)”. Mira al diccionari la diferència entre els dos verbs. Té alguna relació amb la interpretació que heu fet abans?

6. A la tercera estrofa tens el mot “tri”. Això correspon al misteri de la Santíssima Trinitat: Déu és “u i tri”. Saps què vol dir això? Informa-te’n, mira la relació que té amb el Pantocràtor i recorda si en la descripció del tapís, hi ha cap colom. Un cop més, interpreta què hi aporta aquest mot “tri” al significat del poema.

7. Llegeix el final del text (les dues darreres estrofes). Com relacionaries les hores amb el significat que fins ara havies donat al poema? I què pot voler significar “el so”? I aquest “i / mai / tenir” final? Relaciona-ho tant com puguis amb el que han exposat els grups a l’exercici 2.

8. Rellegeix ara tot el poema , dóna-li un sentit global i escriu un petit assaig sobre com l’interpretes i les teves impressions a mesura que l’has anat rellegint.

(*) Tapís de la Creació. Catedral de Girona.

imatge poema

poema Tapís IV, Sunyol, Víctor

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA