literatura catalana . joves i adults     inici
Canals, Xavier

 


Ordet

1. Observa la distribució espacial del text d’aquest poema. Quina lletra queda dins del suport i quina fora? Quina lletra es troba a la part superior i quina a la inferior? Quina lletra és el resultat d’un espai buit (encunyat) i quina és producte d’una elaboració volumètrica (plegat)?

2. Aquestes lletres ocupen una posició en el nostre abecedari. Què ha canviat en l’ordenació? Quin pot ser el motiu del canvi?

3. El títol de poema és "Ordet", un mot danès que significa ‘paraula’. Mira el vídeo on Xavier Canals ens mostra una escenificació del seu poema visual. Com ha pogut passar d’una lletra a l’altra? Com expliques que en l’escenificació no s’articuli cap paraula? Quina relació por tenir el poema amb el seu títol?

4. Aquest poema manté un paral·lelisme amb el de Josep Maria Junoy, “Art poètica” (Poemes i cal·ligrames, 1920). Explica on estan les diferències. Penses que hi alguna intenció més, o que sigui més clara? (*)

5. La frase “de la A a la Z” té un significat que, de segur, coneixes. Però aquestes dues lletres, pròpies de l’alfabet llatí, també es corresponen amb les lletres Δ i Ω de l’alfabet grec i totes dues comparteixen el mateix significat. A què creus que fan referència? Recorda en quines altres ocasions les has pogut trobar.

6. Com expliques que aquest poema es trobi a l’itinerari poètic "mort"? Compara el teu raonament amb el que es fa a “el poeta diu: Ordet”. Hi estàs d’acord? De quina resurrecció, de quin cicle, es tracta? En aquest sentit, pots establir alguna relació amb “Foresta buia”, un altre poema del mateix autor?

7. Mira el vídeo “el poeta diu: concepte de poesia” i reprèn les propostes didàctiques 7 i 8 de l’altre poema del mateix autor: "Foresta buia".
 

(*) Josep Maria Junoy, “Art poètica” (Poemes i cal·ligrames, 1920)

imatge poema
decoracio

poema Ordet, Canals, Xavier

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA