literatura catalana . joves i adults     inici
Minguet Batllori, Joan Maria

 


Paisatge metonímic

1. Una vegada llegit aquest poema, posa atenció en la imatge de l’inici:

“En la llunyania”

Intenta imaginar aquest concepte, mira d’imaginar-lo visualment. Què veus? Quina atmosfera evoques?

2. Fixa’t després en les formes verbals toca, trepitja i és.  Què et diuen, si imagines que l’agent és una persona? Què et suggereixen?

3. Digues en veu alta o interiorment els mots homòfons:

sol (adj.), sol (subst.) i sòl (subst.).

Intenta percebre quines sensacions o emocions et provoquen cada un d’ells.

4. Torna a llegir el poema. Quina llum hi veus? En quin paisatge? Des d’on et sembla que mira, el poeta? En el context del poema, ‘Un home sol’ i ‘Un home —sol—’ són el mateix home?

5. Quina paraula surt repetida més vegades? És aquesta la que t’ha quedat més a la memòria? O bé ha estat una imatge/impressió de tot plegat? Diries que la paraula repetida pesa més que les altres en el poema i deixa així una empremta de fons a la memòria?

6. Hi ha un procés d'aproximació al personatge, des de la llunyania a la proximitat? Quina relació creus que té el fet d'estar sol, en un lloc obert ("li toca el sol") i fer una activitat que consisteix a fusionar adjectius i substantius?

7. Coneixies el terme metonímia? Quin joc deu voler fer el poeta confrontant els adjectius "metonímic" i “metoanímic”?

8. Ara, recita el poema. 

poema Paisatge metonímic, Minguet Batllori, Joan Maria

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA