literatura catalana . joves i adults     inici
Huguet, Damià

 


A cada pam...

1.  L'autor usa una imatge agrícola per a referir-se a la creació poètica. Cal tenir en compte que la paraula “vers” significa “solc”. Inventa una altra imatge com a metàfora de la creació poètica.

 

2.  Amb aquesta imatge del poema es ressalta la importància de la feina i l’esforç per damunt de la inspiració per a la creació poètica. Què en penses sobre això: el poema neix de la inspiració o de la “feina” constant. Què en penses? Dividiu-vos en dos grups i que cadascun defensi un punt de vista. Feu un debat i arribeu a conclusions.

 

3. Trobes que el títol(que són les primeres paraules) s’adiu amb el tema i amb la imatge del poema? En pots suggerir un altre que consideris més adequat?

 

4. Quines característiques té aquest poema que permeten identificar-lo com a text instructiu? Escriu un poema, també en forma d’instruccions, amb la imatge que has pensat per a l’activitat 1.

poema A cada pam..., Huguet, Damià

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA