literatura catalana . joves i adults     inici
Cucurella-Jorba, Meritxell

 


Escric cartes que no rebràs

1. En aquest poema el jo poètic s'adreça a un interlocutor –desconegut pel lector: l'amant?-, la qual cosa el dota d’un aire d’intimitat propi d’una  conversa privada. Quin tipus d’accions –en el sentit que apunta la pragmàtica- creus que predominen més en aquest text: les afirmacions, les asseveracions, les hipòtesis, les  explicacions, les descripcions, les  prediccions, les classificacions, les promeses, les ofertes, les ordres, les demandes, els precs, les declaracions, les excuses, les expressions dels estats anímics…?

2. Quines conseqüències creus que té l’absència de comes? Produeix una ambigüitat calculada? N’incrementa l’expressivitat? Crea desconcert? ...

3. Podries fer explícit el que aquí no es diu? Afegeix les paraules que creguis necessàries a fi de desenvolupar una petita història a partir del que diu el poema 

4. El poeta diu: “el temps perd hores”: quin significat li dónes a aquest vers en el context del poema?

5. “Te’m regales” és una expressió que altera verbalment aquella més tòpica de “ets (com) un regal per mi”? Podries buscar un altre tòpic amorós i reformular-lo com l’anterior?

6. Intenta dir en veu alta el poema i afegir-li l’entonació que creguis adequada. Prepara-t’ho individualment. Després, en grups de tres, reciteu, un a un, el poema. Compareu les versions i comenteu-ho. Finalment, contrasteu-ho amb el recitat de la poeta.

7. Escolta el que diu la poeta sobre el poema i sobre el seu concepte de poesia. Hi estàs d’acord? Hi havies vist, com a tema del poema, el procés d’escriure? Què en penses?

poema Escric cartes que no rebràs, Cucurella-Jorba, Meritxell

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA