literatura catalana . joves i adults     inici
Piera i Rubió, Josep

 


La poesia

1. Per què es diu al poema que la poesia són veus? Hi estàs d’acord? A la primera estrofa, de quantes formes es qualifiquen les veus? Identifica els dos pols en què es situen aquestes veus. Quines veus són pròpies del món real? I del món imaginat? 

2. El jo poètic passa de fer afirmacions rotundes dins la primera estrofa, a utilitzar el verb en forma impersonal a la segona estrofa. Quin efecte es busca? Creus que la progressió dels mots remor, callat, absent, silenci amb els punts suspensius finals, tenen alguna relació amb l’efecte causat? Poseu en comú les vostres opinions.

3. A quins sentits es refereix el poema? Quines sensacions comparteix amb el text de Fuster, del mateix títol, d’aquest itinerari? 

4. La funció del fanal, a la segona estrofa, pot ser real i metafòrica. Penses que hi ha veus que tenen capacitat d’il·luminar? Per què? Coneixes alguna persona que utilitzi la veu amb diferents funcions? Com expliques la diferència entre veu i paraula?

5. Estàs d’acord amb el que s’expressa a la darrera estrofa? Penses que la poesia pot contestar aquelles preguntes que cal respondre? Tens la mateixa contestació per al poema visual de Francesc Xavier Forés, "Sense títol" d’aquest mateix itinerari? 

6. Paul Gauguin (1897) mostra en un fris escenes amb dones grans, joves, adolescents, infants....(*), és a dir, persones de totes les edats. És l’obra més ambiciosa del pintor que porta per nom “D’on venim, qui som, on anem?” Al final del poema de Piera també apareixen les mateixes preguntes, però en un altre ordre. Com expliques la diferència en l’enunciat? Les referències al camí i al carreró de la 1a i 2a estrofa, hi tenen alguna relació? Poseu en comú, en petit grup, les vostres respostes i intenteu respondre també, des de la vostra perspectiva, aquestes grans preguntes vitals. Intenteu arribar a alguns punts en comú per exposar-los a la resta de companys de la classe.

7. Debateu els dos versos finals: És útil la poesia? És una forma d’accés al coneixement? Per a què serveix? Escolteu Josep Piera a "el poeta diu", especialment quan comenta què és per a ell la poesia. Hi esteu d'acord? El contrast el proporcionen els poemes de DachsViladot en el mateix itinerari.  partir de tots aquests elements, escriviu les conclusions a què hagueu arribat.

8. Aquest poema va ser editat el dia mundial de la poesia de 2008 en moltes llengües diferents. Pots veure-les clicant aquí. En grups, trieu una llengua desconeguda cada grup i, a través del català i d’altres llengües que us serveixin de pont, intenteu desxifrar el màxim nombre possible de mots. A partir d’aquest vocabulari nou, intenteu escriure una frase en la llengua desconeguda. Apunteu-les després a la pissarra i a veure si els altres grups endevinen què hi heu escrit.

9. Ara faràs un poema paral·lel però dedicat a la música. Omple els buits amb el substantiu o el verb que t’agradin més per descriure què és per a tu aquest art.

     La música

     No són ....... celestials, que de lluny
     endins ens ....... Són ...... estimades.
     de dins, ...... distants, que ......
     un camí que ningú no sap on va.

     Hi ha ...... que són fanals en un carreró fosc;
     com n’hi ha que són remors de llunyanies.
     Hi ha ...... que ens han fet ser de ......
     ...... callades, ...... absents, ...... silencis...

     La música són ...... convertides en ......
     que diuen d’on venim, on anem, i qui som.

10. Escolta la recitació que Piera fa de "La Drova" i busca les diferències en lʼevocació i en el to entre aquest poema i "Oliva". En grup, busqueu de trobar el significat que pot contenir el darrer vers de Piera? Confirmeu les vostres hipòtesis clicant aquí.

(*) Paul Gauguin: D’on venim, qui som, on anem?

imatge poema

poema La poesia, Piera i Rubió, Josep

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA