literatura catalana . joves i adults     inici
Desclot, Miquel

 


Sirventès

1. Busca en una enciclopèdia què és un sirventès (època, contingut, temàtica, llengua, etc.). En quina mesura el poema titulat sirventès que tens més amunt ho és?

2. Què creus que ha volgut dir i fer el poeta? Contrasta el que hagis pensat amb el que expressa Miquel Desclot a l'apartat "El poeta diu".

3. A partir de les opinions de Miquel Desclot, comenta què és el que té aquest poema d'avantguardista. Busca altres exemples en la literatura catalana o universal de poemes "que no vulguin dir res". Relaciona-ho amb l'esperit de les avantguardes.

4. Fixa’t en l’aspecte formal del poema. Com són les rimes? I els versos?

5. Ara fixa’t en el ritme. Té musicalitat aquest poema? Creus que és un element important en la poesia, l’aspecte fonètic i musical?

6. Prova d’escriure un poema triant una forma estròfica culta on es respecti l’accentuació, el metre i la rima i que cap de les paraules de què constin els versos tingui significat en català.

poema Sirventès, Desclot, Miquel

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA