literatura catalana . joves i adults     inici
Marçal, Maria-Mercè

 


Drap de la pols, escombra, espolsadors

1.  A quin camp semàntic  pertanyen els elements que s'enumeren en aquest poema?

·   Quin títol posaries al poema?

·   Quin sentit  dóna al text l'últim vers?

·   Què et sembla que pensa l'autora de l'activitat de la neteja d’una casa? Què en penses tu?

 

2.  Busca altres textos de l'autora sobre aquest mateix tema –per exemple, el poema “Amb totes dues mans” dins Bruixa de dol o bé  “A l'atzar agraeixo tres dons”--  i mira de deduir quina ideologia hi ha al darrere.

 

3.  Fes un poema semblant a aquest triant una altra activitat i fent-ne la descripció a partir dels objectes que s'usen per dur-la a terme. Per exemple: l'executiu o l'executiva;  l'estudiant,  la família que se'n va a la platja, etc.

 

Propostes per a nivells inicials

1. Fes una llista d’objectes que s’utilitzen a l’escola i fes un poema paral·lel sobre un noi/noia que va cap a l’escola.

 

poema Drap de la pols, escombra, espolsadors, Marçal, Maria-Mercè

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA