literatura catalana . joves i adults     inici
Escrivà i Vidal, Maria Josep

 


Els anys serens

1. Busca al poema les marques lingüístiques que evidencien el dialecte propi del territori d’on prové aquesta poeta. A continuació, comprova al vídeo i després a la bio si l’has identificat correctament.

2. En aquest poema, el jo poètic observa l’objecte que identificarà més endavant amb el seu pare. Quin tipus d’accions predominen en el text? Podries explicar l’efecte que produeix el fet que siguin descrites des d’una finestra? Quina funció té el locus amoenus que es mostra amb elements del paisatge local?

3. Sabem que la vida és un transcórrer del temps. De quin moment d’aquesta existència creus que es parla en el poema? Quines són les paraules que donen suport a aquesta idea de pas? Com es relaciona aquesta idea amb el títol del poema?

4. Per què l’autora, a “el poeta diu”, comenta que, de segur, l’ocell no es tracta realment d’un rossinyol? Busca informació sobre en quina estació de l’any i en quin moment del dia canta el rossinyol per explicar el significat de la darrera estrofa.

poema Els anys serens, Escrivà i Vidal, Maria Josep

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA