literatura catalana . joves i adults     inici
Sarsanedas, Jordi

 


Faula de l’enorme faç de pedra a propòsit d’una obra de Toni Vidal

1. El títol ens parla d’una faula. Què és una faula? Quins components té? Com acaba? Podem dir que aquesta "Faula de l’enorme faç de pedra" ho és? Per què?

2. La veu poètica és sola davant la pedra. Com hi reacciona? Hi ha una sola manera d’afrontar-la?

3. Observa la fotografia de Toni Vidal (*) que acompanya el text. Quina relació estableixes entre els dos primers versos i la imatge de la pedra?

4. La pedra fotografiada conté plecs, textures, matisos de color, talment una cara amb les arrugues, l’expressió de la vida. El jo poètic hi estableix similituds. Busca algunes d’aquestes similituds o identificacions.

5. El poeta parla de “la faç colpidora”(v.8), que va associada a la dignitat (v.11). Com s’hi arriba a aquesta dignitat mitjançant l’acceptació (v.13)? Explica-ho.

6. El poema conté un diàleg (jo/tu). Es tracta de dues veus o es tracta d’una mateixa veu que se situa en dues perspectives? Raona-ho i compara les conclusions a què hagis arribat amb les dels teus companys.

7. Defineix quina importància i quin significat dóna el poeta a mots com:

a. soledat
b. foscor – nit
c. silenci
d. immobilitat

8. Com descriuries els mots anteriors, segons el sentit que adquireixen dins del poema?
 

(*)

imatge poema

poema Faula de l’enorme faç de pedra a propòsit d’una obra de Toni Vidal, Sarsanedas, Jordi

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA