literatura catalana . joves i adults     inici
Marçal, Maria-Mercè

 


València d'Àneu

1.  Aquest poema va ser escrit després de la II Trobada d’Escriptors al Pirineu que es celebrà a les Valls d’Àneu l’any 1995 i durant la qual es va fer una visita a les restes de l’antic castell de València d’Àneu. Busca informació sobre aquesta població aquí, sobre el castell aquí i sobre el comte Hug Roger III aquí o aquí. Procura retenir aquells elements que t’hagin cridat més l’atenció i resumeix la informació.

 

2.  Mira les fotos del castell de València d’Àneu que tens més avall (*). Hi podràs comprovar l’estat ruïnós en què es troba avui dia. A partir d’aquestes imatges i el que hagis pogut llegir en l’exercici anterior, escriu una narració poètica en què contrastis el passat i el present del castell. Per fer-te càrrec de com va ser el castell pots llegir les narracions aplegades a El darrer comte del Pirineu (Barcelona: Proa, 2005) o la novel·la El retorn d’Hug Roger d’Assumpció Cantalozella (Barcelona: Proa, 2007).

 

3.  La primera estrofa del poema de Maria-Mercè Marçal és una imatge descriptiva del turó. Què creus que pot significar “cel líquid”? Saps què vol dir “s’esbalça”. Si no, busca-ho al diccionari. Dibuixa l’escena i pinta-la, tot intentant captar tots els matisos de colors.

 

4.  Com interpretes la segona estrofa? Per què el turó és un testimoni “de càrrec o descàrrec”? Per què parla amb “mudesa de pedra”?

 

5.  Si les pedres parlessin, què ens dirien? Per parelles, escriviu un petit poema protagonitzat per les pedres.

 

6.  Busca al diccionari el significat de “esmaltat”, “esquarterat” i “padellàs”. Escriu una frase que sintetitzi el significat d’aquesta estrofa.

 

7.  Fixa’t en la quarta estrofa. Què significa la “baula”? Tota desfeta arqueològica, és a dir, qualsevol ruïna del passat és un enigma per desxifrar, un “hermètic alfabet”, com diu metafòricament Maria-Mercè Marçal. T’has interessat mai per l’arqueologia? Què en saps? Com creus que són els arqueòlegs? Informeu-vos aquí i debateu, en petits grups, si la feina d’aquests professionals ajuda a entendre la història. Argumenteu-ho.

 

8.  A la darrera estrofa, trobem paraules que designen el món natural i d’altres el món del passat. Identifica-les i resumeix el sentit d’aquests versos. Posa-ho en comú amb els companys.

 

9.  T’has interrogat mai sobre la presència de vestigis del passat entre l’herba, la malesa,etc.? Horaci (65aC – 8aC), en la seva epístola 10 del Llibre I, va escriure sobre aquesta preeminència de la natura: “Ara és moda decorar amb verd entre les columnes / de pedres assortides i tothom lloa / la llar que disposa d’un ampli panorama. / Ja pots foragitar la natura a cops de forca, / que ella acabarà tornant”. Escriu les teves reflexions sobre aquest tema i escull una foto de ruïnes per acompanyar-les.

 

(*)

 

 

imatge poema

poema València d'Àneu, Marçal, Maria-Mercè

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA