literatura catalana . joves i adults     inici
Carranza, Andreu

 


L'agrer de les tres pedretes

1. Interpreta el significat del títol del poema. És un topònim sense cap connotació o pot remetre a un significat que cal descobrir?. Utilitza diccionaris, segurament te’n caldrà algun de locucions i frases fetes. Poseu en comú amb els companys el que hagueu trobat i arribeu a conclusions.

 

2. Borim és un sinònim de roina que no es troba recollit ni al diccionari de l’IEC ni al diccionari d’Alcover Moll i que, tanmateix forma part del patrimoni del català. Per grups, us atreviu a localitzar en el text altres tresors lingüístics? Busqueu en els diccionaris de l’IEC i d’Alcover Moll esmentats les paraules del poema que desconegueu i compareu les definicions que ens donen. Observareu que algunes només apareixen al segon diccionari esmentat i que altres com calcigar remeten, en el cas del diccionari de l’IEC, a un altre terme. Per què es produeixen aquests fets? Quins són els objectius d’aquests diccionaris? Confeccioneu amb els companys una llista de paraules catalanes que siguin pròpies del vostre entorn i comproveu si han estat recollides en els diccionaris assenyalats. Si les utilitzeu adequadament estareu salvant mots de la nostra llengua.

 

3. Quins sentits corporals activa la lectura del poema? Evoca alguna excursió al camp i descriu les sensacions que et va produir. Posa-les en comú amb el grup. Busqueu imatges que puguin traduir aquestes sensacions. Per exemple, la que teniu aquí a sota (*), què us evoca?

 

4. El poema remet als boscos de Vispella, entre Ascó i la Fatarella. Entre tota la classe, utilitzeu els mapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i intenteu planificar una excursió a la zona. Quins llocs visitareu? Busqueu informació sobre els fets que es van produir l’any 1938 en aquests espais de l’Ebre i la Terra Alta (en aquest cas hi ha molta documentació. Entre d’altres, mireu aquest web) i sobre altres moments d’especial rellevància històrica com la implantació de l’orde del Temple, l’expulsió dels moriscos o les guerres carlines.

 

5. La toponímia és una disciplina que estudia els noms de llocs. Per saber-ne més visiteu l’interactiu Mots amb arrels, tot clicant aquí i , a continuació, elaboreu un llistat amb topònims del vostre terme municipal i intenteu esbrinar l’origen d’alguna d’aquestes paraules.

 

(*)

 

imatge poema

poema L'agrer de les tres pedretes, Carranza, Andreu

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA