literatura catalana . joves i adults     inici
Subirana, Jaume

 


El patge Jonàs flaqueja camí de Santa Maria de la Serra

1. L’església de Santa Maria de la Serra, a la Coma de Burg del Pallars Sobirà, ha viscut molts esdeveniments des dels seus orígens al segle XI. Però havia tingut la seva importància. Llegeix les notes següents del senyor Joaquim Braquer de l’any 1907 i localitza al Google Maps tots els indrets que s’hi esmenten: 

En l’acta de consagració de la catedral de la Sèu, del any 819, ja se parla de les esglesies existents en les valls de Tirvia: Ipsas parroquias de Valle Tirbiense, Baien et Alendo cum Ferrera et Burg et Viros. Les parroquies actuals corresponen totes al arxiprestat de Tirvia, en lo bisbat de la Sèu d’Urgell. La del Burch es rural de 1ª, dedicada a Sant Bartomeu; la esglesia es relativament moderna y fora del poble hi ha la capella de Sant Francesch. La de Ferrera dedicada a Sant Roch[1], es de entrada y la capella de Nostra Senyora de la Serra, de antiga construcció, està situada dalt d’un turó, des de ahont se dominen amples horitzons. La de Montesclado es rural de 2ª, dedicada a Sant Esteve; es moderna, trobant-se la esglesia vella en estat de ruina, una mica apartada del poble ab lo fossar adjunt a ella. En los demés llochs, si bé hi ha esglesia, no hi resideix capellà. La de Glorieta té per patró Sant Quirze, aquí anomenat Sant Quirchs, al qual se té per advocat per les criatures ploraneres. La esglesia de Alendo, de antiga construcció, es desfigurada per obres posteriors; y finalment la de Mallolis té a Sant Martí com a titular.

2. Mira les fotografies de Santa Maria de la Serra (*) que tens més avall, llegeix amb deteniment el poema de Jaume Subirana, busca al diccionari les paraules que no entenguis i pensa en les analogies que han permès al poeta comparar-la amb un animal o un rèptil. Amb quina bèstia la compararies tu? Busca a Internet les imatges de l’animal que consideris més apropiat.

3. El poema porta el títol de “El patge Jonàs flaqueja camí de Santa Maria de la Serra”. Subratlla amb color vermell els mots del poema que podries relacionar amb “patge”. I amb color blau, els relacionats amb “Jonàs”. Si no saps qui era aquest personatge, consulta el Llibre de Jonàs a la Bíblia. També pots trobar informació aquí

4. Sabent ja els elements que procedeixen de l’escena de l’adoració dels Reis Mags a Jesús i els que provenen de la història bíblica de Jonàs, interpreta el poema. Posa en comú les teves conclusions amb els teus companys i debateu-ho.

5. La capella de Santa Maria de la Serra fa molt de temps que està abandonada i en estat ruïnós. Presenta un gran esvoranc a l’absis. Durant la guerra civil espanyola es féu servir com a refugi de tropes i, posteriorment, com a estable. Cal recordar que, a les darreries de la guerra, el front estigué a Tírvia. Les tropes republicanes s’hi feren fortes i la població rebé de valent, de manera que poques foren les cases que es mantingueren dretes. En avançar les tropes franquistes, les republicanes fugiren cap a França a través de la coma de Burg. 

Amb tots aquests elements i una mica d’imaginació, escriu una petita narració històrica ambientada a Santa Maria de la Serra. Potser la història d’un soldat o la d’un pastor que posteriorment troba un record personal, etc. Només cal que pensis en el/s personatge/s, un conflicte i com va acabar el que hagis imaginat.

6. Et sembla un “ventre acollidor” aquesta vall? Creus que la vida aquí devia ser dura fa uns anys? Des de 1996, a Farrera hi ha un Centre d’Art i Natura. Visita la seva web. Per parelles, debateu si aniríeu a viure a un indret semblant, quina feina faríeu, etc. Escriviu les vostres conclusions i després discutiu-ho entre tots els companys.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Un frontal d’altar romànic d’aquesta església es troba actualment al MNAC.

(*) 

imatge poema
decoracio

poema El patge Jonàs flaqueja camí de Santa Maria de la Serra, Subirana, Jaume

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA