literatura catalana . joves i adults     inici
Pons, Margalida

 


Nou itinerari

1. Quin és el tema del poema? Fixa’t sobretot en els tres últims versos.

 

2. Busca pistes per descobrir a quina ciutat es refereix: des de la biografia de l’autora (vés a l’apartat “bio” on trobaràs diversos enllaços), passant pels topònims que apareixen en el text i pels elements que et poden dir, per exemple, si és una ciutat interior o marítima.

 

3. Observa les persones verbals que utilitza l’autora per descobrir qui parla i a qui parla. La segona persona del singular, per exemple, es refereix a un interlocutor o al jo poètic mateix? Quin efecte fa, aquest recurs?

 

4. Al llarg del poema es descriuen dos ambients, el del passat i el del present. Identifica les expressions que es refereixen a l’un i a l’altre. Quin sentiment evoca cadascun?

 

5. A la pregunta anterior segurament has respost que el passat és evocat amb sentiments més aviat positius i el present, en canvi, de manera negativa. Fixa’t en l’últim vers que parla de “les murades tristes” que recorda. Aquí sembla més aviat que parli del passat de manera negativa. Això constitueix una contradicció o no? Explica per què. En petit grups, poseu en comú les impressions de cadascú.

 

6. Observa la postal antiga de la catedral de Palma de Mallorca que tens més avall (*) i compara-la amb la imatge actual del mateix lloc (**). Amb quina et quedes i per què? Destaca els elements que són més bonics i / o atractius per a tu. Posa-ho en comú amb els companys a veure si heu coincidit en la vostra tria i consideracions.

 

7. El turisme massiu i la urbanització descontrolada són els factors que, tant a  Mallorca com a d’altres ciutats costaneres, han provocat aquests canvis. Quins versos del poema s’hi refereixen?

 

8. Prepara una presentació d’ordinador que pugui il·lustrar el poema mentre el llegeixes en veu alta. Mira no únicament de buscar fotografies que s’adiguin amb els llocs esmentats, sinó també amb l’ambient i el to del poema. Per exemple, si el text parla de les “murades tristes”, no triïs una fotografia molt lluminosa i acolorida de les muralles.

 

9. Presenta-ho després davant dels companys, preferiblement amb música de fons i vigilant de fer una lectura més aviat lenta, amb pauses marcades en els llocs encertats (tingues compte de la puntuació i dels canvis de tema), articulant bé i posant-hi expressivitat. Mira de no donar a cada vers la mateixa entonació primer ascendent i després descendent, sinó de respectar més el sentit del text que no pas els talls dels versos (vigila, especialment de fer els encavalcaments). Podeu gravar-ho i enviar-nos-ho a viulapoesia@viulapoesia.com.

 

imatge poema

poema Nou itinerari, Pons, Margalida

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA