literatura catalana . joves i adults     inici
Marçal, Maria-Mercè

 


El meu amor sense casa

1.  Com ens presenta l'amor M. M. Marçal?

 

2.  Compara el primer vers amb els tres últims. Com s'ha modificat i/o ampliat la informació que l'autora ens transmetia en el primer vers?

 

3.  A qui creus que va dirigit el poema? A un home o a una dona?  Busca informació sobre M. M. Marçal i la seva condició sexual. Digues si influeix en la descripció del sentiment amorós el fet que el receptor sigui un home o una dona .

 

4.  Aquest poema es val de la repetició constant del primer vers, el qual es va ampliant fins a formar una oració subordinada de gran complexitat. Crea un poema d'estructura semblant a partir d'aquest primer vers:

 

“EL MEU AMOR ROIG D'ESTIU”

 

 

Propostes per a nivells inicials

 

1.  Escenificació

 

Busqueu, entre tots, un element (objecte, dibuix, peça de roba) que representi cadascun dels elements que van sortint en el text: l’amor, l’obra, la bala, les fulles, el vent, els ulls, l’amor (apareix 2 cops)i assageu una escenificació del poema. Per exemple us poseu 7 persones en fila, la primera ensenya el seu objecte, diu el primer vers i es desplaça cap a un altre lloc. La segona persona ensenya l’objecte, diu el segon vers i es col·loca davant de la persona que s’acaba de desplaçar. La tercera fa el mateix i es posa davant, i així fins que tothom ha passat a l’altra fila. En lloc d’ensenyar l’objecte podeu enganxar-lo a la pissarra, donar-lo al públic, etc.

 

2.  Creació d’un poema paral·lel.

 

Feu, entre tots, un poema on s’encadenin els versos afegint cada cop un element al vers anterior i representeu-lo d’una manera semblant a la descrita abans.

 

poema El meu amor sense casa, Marçal, Maria-Mercè

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA