literatura universal . joves i adults     inici
Madani, Rachida

 


C’était un conte... / Era un conte...

1. Escolta la poeta dient el seu poema i comenta l’efecte que t’ha causat. Quin tipus de sonoritat creus que té el francès? Has entès el que ha dit?

2. Llegeix amb atenció el poema i després busca títols de contes, tradicionals o literaris, que exemplifiquin els tipus de contes que ha esmentat: conte per a dones, conte per a infants, conte-fracàs, conte-sanglot, conte-ensagnat. A continuació escriu una petita definició per a cadascun, que contingui la idea de la seva finalitat o del món lector a qui va dirigit.

3. El poema pertany al recull que porta per títol Contes d'une tête tranchée. Què esperaries d’un llibre que porta aquest títol? Has trobat al poema alguna marca pròpia de la narració? N’has trobat del gènere poètic? Indica-les.

4. Les mil i una nits és un recull de contes orientals dels segles XI al XIII i el més important de la literatura universal. El soldà Xahriar decapita la sultana perquè li ha sigut infidel i després decapita totes les dones de la cort. Com que creu que totes les dones són infidels, ordena al seu visir (que és l’encarregat de portar a terme la pena de mort) que li busqui una esposa per a cada dia, perquè l’endemà la farà matar. Xahrazad, filla del visir, s’ofereix com a esposa, però passa la primera nit explicant-li un conte que ha d’interrompre a l’arribada de l’alba, moment en què el sultà ha d’anar a la primera oració. Xahrazad li promet de continuar la nit següent però l’estratagema la repeteix durant mil i una nits i, finalment, Xahriar li commuta la pena de mort.

Com relacionaries aquest poema amb Les mil i una nits? Quina és l’atmosfera que es respira al palau? Quines paraules, noms i adjectius, indiquen aquest ambient? Quines d’aquestes paraules tenen un sentit figurat i quines un sentit recte?

5. Als contes de Les mil i una nits, Xarazad ha servit per rehabilitar el dèspota Xahriar, que justifica la seva conducta sanguinària amb la traïció de la seva dona. No obstant, Xarazad ha esdevingut símbol de les dones. Quins poden ser-ne els motius? Quins valors mostra tenir l’heroïna d’Aràbia? Serien els mateixos dels d’un heroi masculí? Compara els valors que, per diferenciar, la societat atribueix a homes i dones. Posa exemples reals o d’obres literàries on el personatge femení s’hagi enfrontat a la impunitat de l’agressor.

6. Nosaltres tenim la dita «estar sol com un mussol». Observa que en l’original francès es tracta d’un substantiu femení i que, com a adjectiu, el mot chouette s’empra familiarment amb el significat de bonic, de guai, de cool. Però, a més, el mussol ja tenia un valor simbòlic des del món antic. Quin és? Què aporta aquest significat als dos darrers versos? Què s’intenta dir amb aquest final del poema?

7. Escolta Rachida Madani (a el poeta diu) i com al·ludeix a les reivindicacions i al risc de la mort. A què es refereix quan diu que la mort no sempre és física? Relaciona el contingut del poema amb els fets més quotidians que t’envolten i, si s’escau, amb algunes reivindicacions davant d’injustícies. Posa’n exemples.

8. Vegeu l’explicació que fa Rachida Madani sobre el seu concepte de poesia aquí.

9. Relaciona les imatges següents amb els noms de personatges femenins que han esdevingut mítics per la seva actitud de resposta a la injustícia o la violència. Solució.

     Judith     Esther     Penèlope     Antígona     Xahrazad     Lucrècia

imatge poema
decoracio

poema C’était un conte... / Era un conte..., Madani,  Rachida

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA