literatura catalana . joves i adults     inici
Efak, Guillem d'

 


Vou-veri-vou per no dormir

1.Busca, en un diccionari de sinònims i també en el Diccionari Català-valencià-balear, les diferents maneres que hi ha en català (en les seves diverses variants geogràfiques) d’anomenar el fet de dormir una estona després de dinar.

 

2.Què penses que és l’expressió “vou veri veta,/ vou veri vou”? Pensa en altres cançons tradicionals que tenen expressions semblants. Per grups, recolliu totes les cançons que pugueu i després canteu-ne algun fragment a la resta de la classe.

 

3. Llegeix el poema i identifica quins elements ens recorden les cançons infantils de bressol (a part del tema recurrent de la son i el dormir). A qui s’adreça el jo poètic?, quin vocabulari ens remet al món dels nadons? Després pensa en què aquest text es diferencia d’una cançó de bressol.

 

4. Quin tema tracta el poema? A quin conflicte amb Espanya es pot referir?

 

5. Quin sentit simbòlic pot tenir l’expressió “el nou dia”?

 

6. Per què creus que, a les estrofes finals, el jo poètic demana a l’infant que no l’endevini, sinó que l’entengui, que faci servir paraules?

 

7. A la pàgina dedicada a d’Efak del web Hudà! Joc de la literatura de les Illes balears, que trobareu aquí, hi ha escrit:

 

“La seva obra es caracteritza per l’ús de formes col·loquials i dialectals, la incorporació d'elements màgics o onírics, l'adopció de metres populars, la introducció de trets de la cançó per a infants o dels ritus magicoreligiosos, la utilització metafòrica de personatges i situacions, etc.“

 

Quin d’aquests trets trobes en aquest poema? Indica les expressions que ho demostren.

 

8. Aquest text ha estat musicat per Biel Majoral. Abans d’escoltar-lo, imagina com pot ser la melodia (amb estil tradicional, modern, lent, rítmic?). Preveus que hi haurà canvis de to i de ritme segons les estrofes? Quins instruments penses que farà servir el cantant? Com la cantaries tu?

 

9. Escolta la cançó aquí i comenta les diferències amb el que havies imaginat abans i les teves impressions. Posa-ho en comú amb els companys.

 

poema Vou-veri-vou per no dormir, Efak, Guillem d'

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA