literatura catalana . joves i adults     inici
Jou, David

 


La fàbrica de Vallcarca

1. Localitza en un mapa de Catalunya o a Google Maps la població on està situada la “fàbrica de Vallcarca”. A quina comarca pertany? Busca’n informació i indica quines són les seves característiques geogràfiques.

2. Segons David Jou, el relleu màgic que ofereix la fàbrica de Vallcarca, quan es contempla amb llum de tarda des del viaducte de l'autopista, li va inspirar aquests versos. Quines comparacions utilitza el poeta en la seva descripció?

3. Una “natura morta” és un gènere pictòric. Explica en què consisteix aquest gènere. Trobaràs informació a les propostes de “Naturaleza muerta” de Juan Calzadilla aquí a "Viu la poesia". Busca'n altres exemples d'algun pintor cubista del segle XX.

4. David Jou explica que en escriure aquest poema tingué present les natures mortes del pintor bolonyès Giorgio Morandi (1890-1964). Consulta els webs següents: 1 i 2. A partir d’aquesta informació, escriu un breu resum de la biografia d'aquest pintor.

5. El MOMA (Museu d'Art Modern de Nova York) aplega una col·lecció de 22 quadres de Giorgio Morandi. Contempla'ls al web del Museu. D’entre els que t’oferim més avall tria el que, segons la teva opinió, millor s'adiu amb el poema.

6. Quin element estructura les tres parts en què es pot dividir aquest poema?

7. Àngel Llinàs Crouseilles, a la web del Grup d'Investigadors de Les Roquetes del Garraf que trobaràs aquí, recorda la seva estada a la colònia de Vallcarca de l'any 1954 al 1964. En grup, llegiu aquest text i feu-ne un resum per explicar, en una exposició oral a classe, com era la vida social dels treballadors d'aquesta colònia.

8. En aquests versos el poeta utilitza reiteradament el recurs de la personificació. Subratlla les que trobis i comenteu-les en petit grup.

imatge poema

poema La fàbrica de Vallcarca, Jou, David

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA