literatura catalana . joves i adults     inici
Canu, Antoni

 


Vella Alguer

1. Antoni Canu, poeta alguerès, ens descriu en aquests versos la ciutat de l’Alguer. Compara la percepció que ens transmet el poema amb l'aquarel·la de Simone Manca i el text que l'acompanya en el llibre de Jordi Sarsanedas Paraules per a unes imatges, que tens aquí.

2. Quin és el referent del sintagma “paraules callades”? Quina figura retòrica implica? Quan el poeta pregunta a la ciutat de l’Alguer per “la llengua dels pares”, a quina llengua penses que es refereix?

3. En aquest poema, Antoni Canu compara la “vella Alguer” amb la situació de la seva llengua, l’alguerès. Quins trets lingüístics característics de l'alguerès hi ha en aquest poema? Pots consultar el quadre sinòptic de David Caselles, en el qual s'expliquen les característiques principals d'aquesta variant del català aquí.

4. Antoni Canu, nascut a Ocier (nom català del poble sard Otieri), es traslladà a l’edat de deu anys a la localitat de l’Alguer, l’any 1939. En aquella època, i fins als anys 60, el català era la llengua principal del carrer. Canu, de llengua materna sarda, adopta plenament l’alguerès i en fa també la seva llengua d’expressió poètica. Relaciona aquest fet amb les següents paraules amb les quals Canu encapçala el recull de tota la seva poesia (Itinerari poètic):

 

“La llengua que jo estim

deliciosament s’és apropiada

de la mia ànima i n’ha

fet lo seu instrument”

 

5. L'actitud de Canu envers la llengua de la ciutat que a deu anys el va adoptar potser contrasta amb la de molts immigrants que darrerament han arribat a Catalunya. Organitzeu un debat sobre aquesta temàtica.

6. A banda de les personificacions, aquest poema és també molt ric en metàfores. Subratlla les que trobis i explica-les. 

7. Consulta el web i escolta els poemes que Antoni Canu hi recita. Quin temes tracten?

8. La crítica ha assenyalat que la poesia de Canu sintonitza plenament amb el llenguatge i la temàtica dels poetes catalans del segle XX, en especial amb Salvador Espriu. Justifica aquesta afirmació a partir de la lectura dels poemes de Salvador Espriu, que pots llegir en aquest web.

poema Vella Alguer, Canu, Antoni

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA